Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 23 2016

3554 3522
Reposted fromfungi fungi viainsomniablogging insomniablogging
1513 0bec
Reposted fromIriss Iriss viaBalladyna Balladyna

July 12 2016

Nie żałuję żadnego bólu, który doprowadził mnie do Ciebie.
— V.
Reposted bycytatynewperceptionsmokingtimeboliwiksSkydelanab-imo-pectorenezavisanxvouomninimarbra12corazmniejschwarzerwolfszpaqusbe-yourselfcrippleruusalkaarcenxoxoupodkreslajmnieczarnylistopadmagolek22littlewhiteliesnamidzisniezasneCaseineSkydelanniebieskieoczyxluminescencexmuchlessxlickmysneakerspuszkagdybamzyrafayoubastardavieeAinsworthCassdieeinezaganskymaishasheerheartattackpiernikkSearchingformeaningineedsunthisnonsensezyrafabloodhailiamlosingmyselfffczekoladowezatracenieshitsurideadwolfmrocznakatiamalusiaaBloodEveohmydeerNatalcynkabigevilgrin00Silvanuspspfdghostgingerowaakitsuneudonsweetdream98Explorersnotocounnizaganskytellmemore-liesgorzkiewspomnieniacodalejSaluteesspererakustyka-mysliawakenedtellmemore-lieskaciemilordzieilovegreenowczuhdiaaklauu
3385 9b18 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viabrzask brzask
Reposted frombluuu bluuu viabrzask brzask

July 04 2016

Reposted fromFlau Flau viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Tęskni za Tobą całe moje ja.
— wybacz mi, to z tęsknoty
Reposted fromgruetze gruetze viapesymista pesymista
Niby nic się między nimi nie wydarzyło, ale było między nimi wszystko.
— Grażyna Jeromin-Gałuszka
7706 66a6 500
Reposted fromfub fub viaBloodMoon BloodMoon
9123 683c 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapesymista pesymista
1850 78a4 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viapesymista pesymista
5238 0d76
Chcę Twoich dłoni na sobie.
Wiem, że lepiej spałoby mi się z Tobą.
— ..
Reposted fromSalute Salute viapesymista pesymista
5265 b66b 500
Reposted fromjegelskerdig jegelskerdig viapesymista pesymista
6903 26e9 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl