Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2017

Reposted fromFlau Flau viaUrfe Urfe
6938 e36d
Reposted fromDrugfulMind DrugfulMind viaUrfe Urfe
Iceland
7807 c93a
Reposted fromrol rol viaeterycznosc eterycznosc
Twoja obecność znaczy więcej niż Twoje osiągnięcia
— Regina Brett
I poszedłem do swojej sypialni. Najlepsze w niej było to, że stało tam łóżko. Lubiłem leżeć w nim godzinami, nawet w dzień. Kladlem się i podciągalem kołdrę pod brodę. Dobrze się wtedy czułem. Nic się nie działo, nie było ludzi ani nic.
— C.Bukowski
grafika love, couple, and hug

- Nigdy Ci tego w ten sposób nie powiem, ale naprawdę cieszę się, że tylu facetów przede mną okazało Ci brak szacunku. Kiedy skutecznie zniechęcałaś się do nich, moje szanse rosły. Nie powiem nikomu, co krzyczysz w moich ścianach i jak wyglądasz rano. Jestem wdzięczny każdemu idiocie, który wepchnął Cię w moje ręce.


— Myślenie jest erotyczne
Reposted fromthesmajl thesmajl viaab-imo-pectore ab-imo-pectore
- Jak wam się układa?
- Trochę pod górę, ale to właściwa góra.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaab-imo-pectore ab-imo-pectore
8619 f2fe 500
Reposted fromwieczerza wieczerza viaab-imo-pectore ab-imo-pectore
Miłość jest wtedy, kiedy trzeźwy czy pijany dzwonisz do tej samej kobiety...

— J. L. Wiśniewski
Reposted fromwogniu wogniu viaUrfe Urfe
6870 fb25
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaUrfe Urfe

December 24 2016

4856 7a9b
Reposted fromFavCartoons FavCartoons viapolaczetto polaczetto
1211 785a
Reposted fromDuo Duo viapolaczetto polaczetto
3848 29a1
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viapolaczetto polaczetto
1734 d31c 500
Reposted fromhagis hagis viapolaczetto polaczetto
8960 f16d
Reposted fromtfu tfu viapolaczetto polaczetto
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl